Month: November 2021

พบอาการใหม่สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยมะเร็งตับอ่อนได้

นักวิจัยได้ระบุอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับอ่อน ซึ่งรวมถึงอาการที่ไม่ทราบสาเหตุ 2 อาการก่อนหน้านี้ ได้แก่ รู้สึกกระหายน้ำและมีปัสสาวะสีเข้ม การศึกษายืนยันสัญญาณมะเร็งตับอ่อนอีก 21 สัญญาณ และแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมักมีอาการของโรคก่อนถึง 1 ปีก่อนการวินิจฉัยมะเร็งและอาการที่น่าตกใจอื่นๆ อีก 3 เดือนก่อนการวินิจฉัย Continue reading “พบอาการใหม่สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยมะเร็งตับอ่อนได้”